قدیمیترین بازی کازینو و بهتر است بگوییم معروفترین و جذابترین بازی کازینو دنیا رولت می باشد. محبوبیت این بازی هیجان ،سادگی و تنوع شرطبندی آن است. با انتخاب عدد مورد علاقه خود میتوانید شانس خود را در بازی رولت امتحان کنید.

هدف از این بازی حدس زدن عددی است که توپ رولت بر روی آن متوقف میشود.

انواع شرط در بازی رولت

شرط های مختلفی میتوان بر روی میز رولت شرطبندی کرد، یکی از آن شرط ها انتخاب یک عدد یا تعدادی از اعداد میباشد.

شرط های داخلی رولت: شرط هایی که بر روی عدد یا بر روی خطوط بین آنها شرط بسته میشوند.

شرط خای خارجی رولت: شرط هایی که روی خانه های پایین و کنار صفحه اصلی اعداد بسته میشوند.

انواع شرط های داخلی بازی رولت:

شرط مستقیم: ژتون را بر روی یک عدد مشخص قرار میدهید.

شرط اسپلیت: ژتون را بر روی خط عمودی یا افقی بین دو عدد قرار میدهید.

شرط استریت: ژتون را در انتهای هر ستون از اعداد قرار میدهید. یک شرط استریت ۳ عدد را پوشش میدهد.

شرط مربع: ژتون را در کنج (تقاطع وسطی) در جایی که ۴ عدد به هم می‌رسند، قرار میدهید. تمام ۴ عدد را شامل میشود.

شرط خطی: ژتون را در انتهای دو ستون و در محل تقاطع آنها قرار میدهید. یک شرط خطی تمام اعداد دو ستون ( تعداد کلی ۶ عدد) را پوشش می‌دهد.

انواع شرط های خارجی بازی رولت:

شرط ردیفی:  ژتون خود را بر روی یکی از خانه‌هایی با عنوان ۲TO ۱  در انتهای هر ردیف قرار دهید تا ۱۲ عدد داخل ردیف را شامل شود. توجه داشته باشید عدد صفر توسط هیچ یک از شرط‌های ردیفی پوشش داده نمی‌شود.

شرط دوجین: ژتون خود را بر روی یکی از سه خانه تحت عنوان ۲nd ۱۲، ۱st ۱۲ و ۳rd ۱۲ قرار دهید. این شرط تمام ۱۲ عدد مجاور آن خانه را پوشش می‌دهد.

شرط رنگ قرمز یا مشکی: ژتون خود را بر روی یکی از این خانه‌ها قرار دهید تا ۱۸ عدد زوج یا ۱۸ عدد فرد را انتخاب کنید. توجه داشته باشید عدد صفر توسط این شرط ها پوشش داده نمی‌شود.

شرط ۱۸-۱ / ۳۶-۱۹: ژتون خود را بر روی یکی از این دو خانه قرار میدهید تا مجموعه ۱۸ عدد اول  یا ۱۸ عدد دوم را پوشش دهید. توجه داشته باشید عدد صفر توسط این شرط ها پوشش داده نمی‌شود.

شرط های همسایگی:

روی دکمه شرط های همسایگی کلیک کنید تا یک ناحیه شرط به شکل بیضی یا شبیه پیست مسابقه ظاهر میشود که به شما اجازه می‌دهد به راحتی شرط های همسایگی یا هر شرط خاص دیگری را انتخاب نمایید. با کلیک کردن مجدد این دکمه، این قسمت بسته یا مجدداً باز خواهد شد.

هر شرط تعداد متفاوتی از اعداد با ضریب های برد متفاوت را شامل میشود. وقتی روی هر کدام از این شرط ها می روید، ناحیه مربوطه در میز شرط روشن خواهد شد.

این بازی میتواند یک سرگرمی و منبع درآمد شما باشد، برای شروع ابتدا ثبت نام کنید و بونوس ویژه خوش آمدگویی ورزشی و کازینویی دریافت کنید.

ثبت نام