بازی باکارات یکی از سرگرم کننده ترین بازی های کازینویی میباشد که با پیشبینی ارزش دست کدام یک بانکر یا بازیکن به عدد نه نزدیک تر بوده و شما برنده بازی خواهید شد. پس هدف بازی مشخص شد! برنده کسی است که با پیش بینی عدد نزدیک به نه باشد.

قوانین بازی باکارات

دیلر میزبان بازی است و بازی با 8 دست کارت استاندارد 52 تایی انجام میشود، ارزش کارت ها به صورت زیر محاسبه میشود:

آس ها کمترین ارزش را بین کارتها دارند و برابر یک امتیاز میباشد.

کارتهای دو الی نه به اندازه ارزش روی کارت ارزش دارند.

کارتهای شماره 10 و کارتهای سرباز، بی بی و شاه هر کدام ارزش صفر دارند.

توجه داشته باشید در این بازی خالهای روی کارت ( دل ، خشت ، خاج و پیک ) ارزش خاصی ندارند یعنی این خالها برتری نسبت به خال دیگه ای ندارد.

قبل از شروع بازی باکارات شما باید پیش بینی کنید کدامیک از دستها یعنی بانکر یا بازیکن به عدد 9 نزدیکتر است، گزینه دیکه ای که وجود دارد مساوی بودن این دو دست هستش که به اصلاح تای گفته میشود.

پس از انتخاب شرط خود دیلر با توزیع کارتها بازی را شروع میکند، دو کارت به بانکر و دو کارت به بازیکن میدهد.

محاسبه ارزش کارتها در بازی باکارات:

ارزش دست با جمع کارتها مشخص میشود اگر امتیاز دست از 10 بیشتر باشد، 10 تا از آن کم میشود تا ارزش دست مشخص شود.

اجازه بدهید با یک مثال توضیح بدهیم، فرض کنید یک دست شامل 6 و 9 باشد ارزش این کارتها باید بعد از جمع کردن 10 تا نیز کم کنیم یعنی ارزش اون دست پنج می باشد.

اگر ارزش دو کارت ابتدایی در بازی به بانکر یا بازیکن برابر 8 یا 9 باشد (8 یا 9 عدد طبیعی) ، کارت دیگری به هر کدام از دست ها داده نمیشود.

نکته بعدی در این بازی ارزش دو کارت ابتدایی بانکر یا بازیکن اگر برابر 0-7 باشد قانون کارت سوم اجرا خواهد شد  که در آن تصمیم گرفته میشود کارت سوم به بازیکن داده شود یا بانکر یا به هر دو. (بازیکن همیشه در اولویت اول میباشد)

با ثبت نام در وب سایت گمبل سیتی از بازی باکارات لذت ببرید و شانس خود را برای بردهای بزرگ امتحان کنید.

ثبت نام